Αναρτήσεις

The health benefits of Greek mountain tea

Being a mountainous country showered by sunshine for a good part of the year, Greece has natural landscapes blanketed by over 3,600 species and subspecies of plants. The healing properties of many of these medicinal plants have been lauded and used since antiquity by  Hippocrates, Theofrastus, Dioscorides and Galen, and became known to the wider world when the ‘herbal bible’, Dioscorides (40-90 AD) De Materia Medica, was translated into Arabic and Latin in the 12th and 13th C and in German, Spanish, French, Italian and finally English after the 16th century, emerging as the basis of the world’s botanical knowledge. For thousands of years, chamomile, mint, sage and verbena have been go-to healing herbs for making curative infusions in the majority of Greek homes, but in very recent years a great deal of international research has focused on the health benefits of mountain tea. German research on Greek mountain tea, also known as ironwort (sideritis) and Tsai tou Vounou, strongly indicated…

Δίκταμο ή έρωντας: Το θεϊκό βότανο της Κρήτης

H Hellasod επενδύει στα αρωματικά φυτά

Phytosophia (Φυτοσοφία , Αμμουδιά Ν.Σερρών)

Greek Oregano -Origanum Vulgare ssp. Hirtum

Greek Oregano -Origanum Vulgare ssp. Hirtum

Ξηραντήριο Αρωματικών Φυτών, Τροφίμων.

Λαδανιά

Δίκταμο ή (Έρωντας) (Origanum dictamnus)

Τσάι της Εύβοιας. (Sideritis euboea Heldr.)

Iaspis Miranda - Greek organic herbs

Η συσκευασία Utopia της Οrganic Islands

CALENDULA - An Herb Society of America Guide